Restaureringsstøtte til grendehus

Engan grendehus er tiltenkt en sentral rolle i informasjonsarbeidet omkring det utvalgte kulturlandskapet i området. Nå har fylkesmannen i Nordland bevilget 115.000 kroner til trinn 2 i restaureringen av det gamle skolehuset.

Engan grendehus

Det tidligere skolehuset på Engan var tidligere rødmalt, nå har det fått tilbake sin originale lyse farge.

Informasjonssenter
Restaureringen av Engan grendehus har sammenheng med Ørnes/Engans og Kjelviks status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Der er det tidligere skolehuset tiltenkt en viktig rolle som samlingspunkt og informasjonssenter. Samtidig fungerer det som grendehus i bygda.

Støtte gitt tidligere
I 2012 ble det gitt et tilsagn på 207.472 kroner til Sørfold kommune til restaurering av det 100 år gamle huset.

Disse arbeidene er nå gjennomført, og før jul ble det sendt søknad til fylkesmannen om 115.000 kroner til trinn 2 av restaureringen.

Mye arbeid er utført
 Sammen med søknaden er det redegjort for utført arbeid: Utvendig maling, utbygg over kjellerdør, maling av vinduer og montering av ventiler kjellermur m.m.

Nå foreligger det svar på søknaden, og hele søknadsbeløpet er innvilget.

Fylkesmannen skriver blant annet i sitt tilsagnsbrev at arbeidene som er gjennomført i 2012 er utført på en god måte, og nå gjenstår det ikke mye før huset kan tas i bruk året rundt.

Tomta må overdras til ungdomslaget
Sørfold kommune skal innen 15. november 2013 rapportere om bruken av midlene. Utbetaling av det resterende tilskuddet forutsetter også at det er lagt fram dokumentasjon som viser at tomta som huset står på er overdratt til UL Heim, som eier huset.

Avtale om bruk
Samtidig må det foreligge en undertegnet avtale mellom UL Heim og Sørfold kommune og/eller Fylkesmannen i Nordland som sikrer bruken av huset i forbindelse med det utvalgte kulturlandskapet.

Les mer om Engan/Ørnes og Kjelvik som

Utvalgt kulturlandskap (1 av 2 i Nordland)

Sist oppdatert den 09. september 2015