Restmidler lyses ut

Da driftsutvalget fordelte kulturmidler i juni, var antall søkere lavere enn vanlig. Utvalget valgte derfor å fordele resten av potten senere, og nå lyses det ut 15.000 kroner med søknadsfrist 12. oktober.

Skolehuset på Rørstad, foto Sørfold kommune
 
Har søkt. Grunneierlaget på Rørstad har nylig overtatt skolehuset på stedet.
 
De søker nå om støtte til utbedring av huset, som de ønsker å bruke som grendehus. Denne søknaden vil bli behandlet 2. november i driftsutvalget, sammen med andre søknader som kommer inn.
 
Ingen føringer
Det er ikke gitt spesielle føringer for hva restmidlene skal brukes til. Behovet hos søkerne vil være avgjørende, men det er ikke meningen at alle som søkte første gang skal søke på nytt for vanlig driftsstøtte.
 
Man henvender seg nå først og fremst til de som har behov for støtte til tiltak og prosjekter som settes i gang denne høsten, men det er samtidig åpent for alle typer lag og formål som ønsker å søke.
 
Til disposisjon er kr. 15.000.     
 
Det er ikke nødvendig å bruke søknadsskjema.
Søknader sendes innen 12. oktober til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen eller på E-post til post@sorfold.kommune.no
 
Søknaden må inneholde:
  • Hvem søker
  • Hva (konkret) søkes det om støtte til
  • Kostnadsoverslag og søknadssum
  • Bankkonto som evt. tilskudd skal overføres til.
Sist oppdatert den 09. september 2015