Røsvik bibliotek i gang igjen

Fra og med 7. februar og hver torsdag er biblioteket i Røsvik åpent fra kl. 10.00-13.30 og 17.00-20.00. De nye lokalene i samfunnshuset ble innviet av skolen 1. februar.

Filialstyrer Ulf Roger Strøksnes og biblioteksjef Yngvild Wiese

VELKOMMEN. Biblioteksjef Yngvild Wiese og filialstyrer Ulf Roger Strøksnes kan ønske velkommen til biblioteket i Røsvik i nye lokaler. Alle foto: Røsvik skole.

Har flyttet
Tidligere holdt biblioteket i Røsvik til i skolens lokaler. Men da samfunnshuset sto ferdig etter renoveringen, ble det bestemt at biblioteket skulle flytte til den tidligere lillesalen der, samtidig som de tidligere biblioteklokalene ble ominnredet til klasserom.

Dette førte til en periode uten bibliotek, da de nye lokalene måtte tilrettelegges, og det måtte skaffes en del nytt inventar og utstyr, datalinjer etc.

Fra nyåpning av Røsvik bibliotek 1. februar 2013

Mange nye bøker
Nå er biblioteket klart til bruk, med mange nye bøker og trivelig innredning. Røsvik skole fikk æren av å innvie de nye lokalene 1. februar.

Åpningen ble markert med åpningstaler, pølser, brus, sjokolade og kjeks.

Elever ved Røsvik skole innvier biblioteket

Kombinasjonsbibliotek
Røsvik har et kombinasjonsbibliotek, som betyr at det både er skolebibliotek og folkebibliotek.

Første åpningsdag som er åpen for alle er torsdag 7. februar. Både den dagen og hver torsdag framover er biblioteket åpent fra kl. 10.00 til 13.30 og fra kl. 17.00 til 20.00.

Samarbeid
En av fordelene med å ha biblioteket som en del av samfunnshuset er mulighetene for samarbeid med andre aktører og tilbud i lokalsamfunnet.

For eksempel tar man sikte på å ha lørdagsåpent en gang i mars og en gang i april, med lørdagskafe og underholdning. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015