Fortsatt dårlig vei

Ordføreren har fått henvendelse fra innbyggere og politikere som er skuffet over at Røsvikveien fortsatt er dårlig etter utbedringen. Han har derfor kontaktet Statens vegvesen, som svarer at veien ikke vil fremstå som ferdig før i juli.

Røsvikveien

IKKE ENDELIG FERDIG. Røsvikveien er fortsatt ujevn mange steder. Statens vegvesen presiserer at utbedringen ikke er ferdig.

Bekymring
Ordfører Lars Evjenth har sendt en e-post til Statens vegvesen, der han både viser til avisoppslag om Røsvikveien, samt henvendelser fra politikere og innbyggere om samme sak. Veiens tilstand er også tatt opp i kommunestyrets spørretime.

Arbeidet med utbedring av veien startet høsten 2010.

Dårlig grunn
Statens Vegvesen har sendt et brev som svar på henvendelsen. Der går det fram at Røsvikveien er bygd på svært dårlig grunn, som blant annet inneholder mye leire. Dette gjør arbeidene vanskelige.

Vegkroppen forsterkes, og man har stort fokus på forbedring av situasjonen med hensyn til telehiv. Dermed vil vegen fremstå med mye større jevnhet og tilfredsstillende bæreevne etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 

- Vi ønsker å presisere at det ikke er forutsetningen at veien skal fremstå som om det var en nybygd vei, skriver Statens vegvesen.

Befaring i mars
I  slutten av mars i år ble Røsvikveien befart av vegteknologer fra Statens vegvesen. Under befaringen ble det registrert en del telehiv grunnet stikkrenner som ikke er skiftet og utkilinger som ikke er tilstrekkelig avsluttet, samt en del oppsprekking av dekket.

Asfalteres til sommeren
Oppstart av gjenstående arbeider igangsettes i mai. Videre utbedringer vil bli gjort der det viser seg nødvendig, og i tillegg skal resterende forsterkningsarbeider fullføres.

Veien blir så asfaltert til sommeren.  - Vi vil understreke at Røsvikveien som den fremstår i dag, ikke viser noe endelig resultat av utbedringene. Først etter at gjenstående arbeider med vegen og asfaltering er gjort, vil Røsvikveien fremstå som ferdig (ca.medio juli).

Statens vegvesen ønsker på vegne av Nordland fylkeskommune at veien skal få et best mulig resultat ut i fra de gitte forutsetningene og tilgjengelige midler, og vi vil gjøre det beste for å oppnå dette.

Dette skriver Statens vegvesen i sitt brev til ordføreren, som orienterte  plan- og ressursutvalget om denne saken da de møttes 7. mai. Saken vil også bli referert i neste kommunestyremøte.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015