Oppstart i august

Røsvikveien skal utbedres og forsterkes. Statens vegvesen har utarbeidet et informasjonsark som sendes til de som bor langs veien. Informasjonen kan også lastes ned herfra.

 
 Røsvikveien ved Kines, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
 
Smalt og uoversiktlig. Her ved Kines skal det sprenges ut, slik at sikten blir bedre og svingen mindre farlig.
 
Oppgradering
Arbeidet på Røsvikveien vil starte opp i august i år, og blir ferdig høsten 2011. Det vil i hovedsak bestå i:
 
  • grøfting langs eksisterende veg
  • nødvendig utskifting av stikkrenner
  • rydding av trær og busker langs vegen
  • oppgradering av selve vegbanen til bedre bæreevne med nytt dekke
  • utretting av enkelte kurver, inkl. nødvendige sprengingsarbeider
  • øke bredden på vegbanen i smale partier
  • utskifting av vegbruer
 
I hovedsak følge eksisterende veg
- Vi vil presisere at det vesentligste av utbedringsarbeidet vil foregå innenfor de arealer Statens vegvesen allerede eier. Vegbanen blir generelt sett ikke bredere, og den vil i hovedsak følge eksisterende veg. Bare i begrenset omfang vil det være nødvendig å erverve grunn for å tilrettelegge for vegprosjektet, forklarer Jan Erik Stenmark i Statens vegvesen.
 
Informasjonsark
Statens vegvesen har utarbeidet et informasjonsark om dette prosjektet. Dette sendes i posten til alle som bor langs veien. Men informasjonsarket kan også lastes ned herfra:
 
Sist oppdatert den 09. september 2015