Røykeslutt

- Allerede 72 timer etter røykeslutt vil lungekapasiteten øke, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand. I februar starter han røykfri-kurs i samarbeid med Fauske og Sørfold Bedriftshelsetjeneste.

Folkehelsekoordinator Steinar Strand og Gunn Nohr, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Ønsker å slutte. - Nå må du overbevise meg om at jeg skal slutte å røyke, sier personalkonsulent Gunn Nohr til folkehelsekoordinator Steinar Strand.  Sistnevnte forteller gjerne om helsegevinsten ved røykeslutt.
 
Eksrøyker selv
Røykeslutt er gunstig uansett alder.  - Men jo tidligere du slutter, jo større blir helsegevinsten, sier Steinar Strand. For to år siden røykte han selv, men han synes det gikk greit å slutte.  – Jeg spurte meg selv hvorfor jeg ikke sluttet tidligere. Jeg er veldig glad i å gå i fjellet og på jakt, og merket ganske fort at formen ble bedre.
 
Han tror det kan være en fordel at han selv har vært røyker når han har helsesamtale med folk som ønsker å slutte. – Jeg vet jo hvordan de har det, og de slipper å føle at de snakker med en supersunn fyr som ser ned på røykere. Og uansett er det mye viktigere å legge vekt på fordelene med å slutte enn å moralisere og appellere til dårlig samvittighet, sier han.
 
Frisklivssentral
Tidligere var Steinar Strand ungdoms – og idrettsleder. Siden sommeren 2009 har han vært koordinator for fysak og folkehelse i 65%, og idrettsleder i 35%.
 
En del av arbeidet med folkehelse består i å ha såkalt helsesamtale med folk som er henvist fra lege, helsesøster, fysioterapeut, Valnesfjord helsesportssenter eller NAV. Noen bestiller også time uten henvisning. Det er denne tjenesten som kalles frisklivssentral. – I disse samtalene har vi fokus på kosthold, trening og fysisk aktivitet. Men tema kan også være røykeslutt hvis det er dette vedkommende ønsker å gripe fatt i.
 
Kursstart i februar
Folkehelsekoordinatoren trenger minimum 5 påmeldte for å sette i gang røykfri-kurs. Gunn Nohr blir gjerne med. Blir du?
 
Opplegget er gruppebasert, med 6 ettermiddagssamlinger a 2 timer over 6 uker. Oppstart i februar.
 
Interesserte bes kontakte sin lege eller folkehelsekoordinator Steinar Strand, tlf. 75 68 53 34/476 34955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no
 
Påmeldingsfrist: 28. januar.
Kursleder: Kristin Rognmo fra Fauske og Sørfold Bedriftshelsetjeneste.
Kursavgift: Kr. 2.000 for ansatte i bedrifter som er tilsluttet Fauske og Sørfold Bedriftshelsetjeneste
Kr. 2.500 for andre.
Sist oppdatert den 09. september 2015