Rullerer anleggsplan

Hvilke anleggstiltak planlegges gjennomført de neste 4 årene? Kulturkontoret skal rullere kommunedelplanen for fysisk aktivitet, og ber om innspill fra lag og virksomheter innen 26. september.

Skytebane og klubbhus i Buvika

På grunn av stor pågang, er det vanlig å stå på venteliste noen år før man får statlige spillemidler, selv om søknaden er godkjent. Dette gjelder blant annet for Fauske og Sørfold JFF`s skyteanlegg i Buvika, som har søknad inne til både riflebane, haglebane og klubbhus.

Må stå i planen for å få tilskudd

Kulturkontoret har sendt brev til lag og foreninger, og til kommunale virksomheter. Der redegjøres det for saksgangen utover høsten, fram mot endelig vedtak i kommunestyret.

For å få statlige spillemidler og kommunale midler til anlegg, må disse være forankret i kommunedelplanen.

Anlegg som kun er på idéstadiet vil bli satt opp på uprioritert liste, mens den prioriterte listen inneholder anlegg som er prosjektert.

Ber om innspill

Nå gjelder det perioden 2015-2018. Innspill til anleggstiltak som planlegges de neste 4 årene bes sendt som e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen.

Husk fristen: Fredag 26. september.

Har du spørsmål i forbindelse med dette, kan du kontakte idrettsleder Steinar Strand på tlf. 476 34 955 eller sende en e-post til steinar.strand@sorfold.kommune.no

Brevet fra kulturkontoret kan du lese her:

Rullering av tiltak i kommunedelplan (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015