Har ventet lenge

Sørfjorden og omegn skytterlag har søkt om statlige spillemidler til elektroniske skiver hvert år siden 2005, uten å nå opp. Nå har søknaden rykket oppover på kommunens prioriteringsliste, og dette kan styrke sjansene for tilskudd.

Skyting i Sørfjorden, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen
Unge skyttere. Torgeir Eliassen fra Sørfjorden og omegn skytterlag instruerer barn og ungdommer som deltok på kommunens ferieklubb i 2008.
 
Rullering av plan
For å kunne få statlige spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv er kommunene pålagt å utarbeide kommunedelplan for fysisk aktivitet. Planen gjelder for 4 år, og handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.
 
Som en del av dette handlingsprogrammet, vedtas en prioritert rekkefølge for de prosjektene eller anleggene som det søkes om spillemidler til, uavhengig av om det er kommunen eller et idrettslag som står som søker. Årets prioriteringsliste skal vedtas i kommunestyret 11. november, og fra rådmannens og driftsutvalgets side ser den slik ut:
 
  1. Svømmebasseng, Straumen (gjennomført), søknad om restbeløp 3.528.000 kroner
  2. Elektroniske skiver, Sørfjorden, totalkostnad 441.000 kroner, søknadssum 210.000 kroner.
  3. Kunstgress Lakselva idrettsanlegg (gjennomført), søknad om 1.080.000 kroner.
 
Hjelpe skytterlaget
I forhold til i fjor har søknaden fra Sørfjorden og omegn skytterlag rykket én plass opp. Om dette skriver rådmannen i sitt saksframlegg:
 
-          Skytterlaget søkte første gang om spillemidler i 2005, men har hvert år fått avslag. Kommunen bør nedprioritere egen søknad til et anlegg som allerede er gjennomført, og dermed bidra til å hjelpe skytterlaget med å realisere anleggstiltaket før gløden forsvinner. Laget har stor aktivitet og oppslutning, men tærer på dugnadsånden ved at de driver gammeldags med anvisning i grav i stedet for at resultatene kommer på standplass gjennom elektroniske skiver.
 
 
 
Sykkelløype og skatepark
Av andre tiltak i handlingsplanen kan vi nevne skatepark i Straumen sentrum, nytt kunstgress i ballbingen ved Straumen skole, treningsapparater til Leirfjorden skole og Mørsvik oppvekstsenter samt rehabilitering av idrettsplassen på Straumen. Alle disse tiltakene søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan som investeringer.
 
I tillegg finnes det en tilskuddspost på kulturbudsjettet på 90.000 kroner. Det foreslår at 65.000 kroner herfra brukes til utbedring av ballspill-plass og sykkelløype ved Mørsvik oppvekstsenter.
 
Rullering av kommunedelplanen for fysisk aktivitet 2011-2014 er også forelagt Sørfold idrettsråd, og deres uttalelse samsvarer med rådmannens innstilling og vedtaket i driftsutvalget.
 
Kommunestyret behandler saken 11. november.
Sist oppdatert den 09. september 2015