Ryddet fram kulturminne

I Gjerdalen finnes et fint murt brukar og en jernbanefylling som er rester etter den planlagte krigsjernbanen. Nå har en dyktig dugnadsgjeng i Kobvatn ryddet skog og kratt, slik at kulturminnet vises.

Den flinke dugnadsgjengen

Her er den flinke dugnadsgjengen etter vel utført arbeid.

 Alle foto: Olaug Alfheim Bakkland.

Spor etter krigsjernbanen i nord

Høsten 1942 startet Einzatsgruppe Wiking arbeidet med Den Arktiske bane gjennom Sørfold. Banebyggingen på strekningen Fauske – Drag foregikk kun i tysk regi uten norsk kontroll, og med ca. 6 byggeavdelinger i Sørfold.

Det finnes mange fysiske spor etter dette prosjektet, blant annet ved Basis i Gjerdalen.

Det var også en fangeleir der, og brakketomtene etter leiren er synlig i terrenget, likeså jernbanefyllingen med et fint murt brukar.  

En tunnel ble sprengt 400 meter inn i fjellet mot Mørsvik.

Beiset infotavla og ryddet skog og kratt

Rundt 1990 ble det satt opp en informasjonstavle som forteller om disse hendelsene, denne vises på bildene under her.

Tavlen har imidlertid forfalt, og området ved jernbanefyllingen var tilnærmet gjengrodd, helt til den driftige gjengen fra Kobvatn tok tak i saken og gjorde en kjempejobb.

Sørfold kommune retter en varm takk til dugnadsgjengen.

Krigsminne ved Basis før rydding

Slik så det ut før rydding

Brua og området etter rydding

Og slik er det nå. Som vi ser, har dugnadsgjengen beiset informasjonstavla og festet det halvt avrevne bildet, i tillegg til at de har ryddet skog og kratt.

Et par kiometer sør for Basis, ved den gamle veien ned mot Alfheim-gårdene, står en støtte over sovjetiske krigsfanger som var gravlagt der, men som senere ble flyttet til Tjøtta.

 

Sist oppdatert den 09. august 2017