Samarbeider om torsdagstreff

Venter du barn eller har du nettopp fått? Hver torsdag fra 17. januar er du velkommen til Vaffelhjørnet på Straumen mellom kl. 10.00 og 13.00. Tilbudet er et samarbeid mellom helsestasjonen og Sørfold Menighet.

f.v. Ingrid Santi, Sissel L. Olsen og Janne Trones Paulsen

SAMARBEIDER. F.v. diakoniarbeider Ingrid Santi, helsesøster Sissel L. Olsen og familiehjelper Janne Trones Paulsen ønsker barn og foreldre velkommen til Vaffelhjørnet hver torsdag formiddag fra 17. januar.

Alltid noen til stede
Treffet vil være bemannet hver torsdag, først og fremst av diakoniarbeider, men også helsesøster og familiehjelper vil være til stede noen torsdager.

Dette betyr at du aldri vil komme til tomme lokaler.

Målgruppe for tilbudet er de som har små barn eller venter barn. Og de små er selvsagt også velkommen med.

Som alltid på Vaffelhjørnet blir det laget til vaffelrøre og kokt kaffe, så kan deltakerne steike vafler.

Tema
Med jevne mellomrom blir det besøk av fagpersoner som informerer om særskilte tema. I tillegg til arrangørene vil dette kunne være personer utenfra.

Dialog
Men like viktig er erfaringene som deltakerne sitter inne med. Og brukerne av tilbudet vil også få anledning til å bestemme hvilke tema som tas opp.

Når tema for treffene utover er fastsatt, vil vi informere om dette her på hjemmesiden.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015