Sammen på sykkel

Med elektrisk sykkel kan eldre komme seg ut på tur uten å sykle selv. Seniorrådet ønsker alle velkommen til møte på Bakeriet 29. november kl.10.00 med dette som tema.

Sammen på sykkel

Sammen på sykkel er en ideell organisasjon som vil bidra til bedre folkehelse i Norge.

Du kan bidra til at eldre kommer seg ut på tur

–  Ved hjelp av elektriske rickshaws (el-sykler), kan frivillige, familie, venner og ansatte bidra som syklister, og gi mennesker med nedsatt funksjonsevne og mobilitet mulighet til å komme seg ut på sykkeltur.

Dette forteller Jan Arne Johansen, som er leder i seniorrådet i Sørfold.

I vinter begynte rådet å jobbe for å få en eller flere elektriske transportsykler til Sørfold.

Nå har de invitert Stein Ole Rørvik for å dele Fauske kommunes erfaringer med slike sykler.

Håper på sponsing fra næringslivet

–  Dette er en unik måte å komme seg ut på for hjemmeboende og de som bor på institusjon.

Elektrisk sykkel har blitt et populært hjelpemiddel blant annet i Danmark, og sprer seg i raskt tempo til andre land, sier Jan Arne Johansen, engasjert leder av seniorrådet i Sørfold

Sykkelen har motor, og koster ca. 60.000 kroner pr. stykk.

–  Vi vil kontakte de største bedriftene i kommunen for sponsing.

Lag og foreninger har også gitt signaler om å bidra økonomisk. I tillegg vil frivillige i foreningene være aktuelle for å ta med seg eldre ut på sykkeltur, sier Johansen.

Han ønsker alle interesserte velkommen til møtet, særlig de som arbeider for mennesker med behov for hjelp og en bedre hverdag:

Tirsdag 29. november kl. 10.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Les mer om det landsomfattende folkehelseprosjektet:

Sammen på sykkel

 

Sist oppdatert den 30. november 2016