Laber interesse for seniordans

Første gang kom det noen få, torsdagen etter var det ingen som møtte opp på seniordans. 27. februar legges dansen til Bakeriet, for å se om flere møter opp da.

Gerd Kamfjord og Steinar Strand inviterer til seniordans

Folkehelsekoordinator Steinar Strand er glad for at Gerd Kamfjord drar i gang seniordans på Straumen.  –  Dette er et ypperlig folkehelsetiltak, sier han.

Visningsdag i fjor høst

I fjor høst var Seniordans Norge på turné for å hjelpe i gang aktiviteten i kommuner som mangler et slikt tilbud.

De var i Sørfold i september, og dette ble en flott dag med mye folk og trivelig stemning.

Seniorrådet sto som lokal arrangør for visningsdagen i samarbeid med Sørfold Helsesportslag og kulturkontoret, og ivrige seniordansere fra Fauske var med.

Seniordans Norge på visningsbsøk i Sørfold høsten 2013

Seniordans Norge besøkte Rådhussalen i september i fjor.

Har gått på kurs for instruktører

Etter dette har Gerd Kamfjord fra Straumen gått på instruktørkurs i seniordans, og nå har hun dratt i gang et ukentlig tilbud i samarbeid med gode hjelpere.

Tilbudet er lagt til speilsalen ved Sørfoldhallen hver torsdag kl. 18.00 - 20.00.

Oppstarten var 13. februar. Da kom seniordansere fra Fauske på besøk, og de øvrige som møtte opp hadde kjørt helt fra nordsida. Fra Straumen kom det ingen, og den neste torsdagen ble Gerd Kamfjord sittende og vente helt alene.

Flytter til Bakeriet

Nå vil hun prøve om det er lettere for folk å komme hvis seniordansen foregår på aktivitetshuset Bakeriet. Der er det riktignok opptatt en del torsdager, men førstkommende er det ledig.

Velkommen til seniordans på aktivitetshuset Bakeriet torsdag 27. februar kl. 18.00-20.00.

 

Gerd Kamfjord og folkehelsekoordinator Steinar Strand

Folkehelseuke

Mandag 3. mars starter folkehelseuka, og seniordans neste torsdag inngår i programmet for uka. Da er dansen tilbake i speilsalen ved Sørfoldhallen.

Med økt blest og markedsføring i forbindelse med markeringsuka, er det også håp om at flere blir oppmerksom på det nye tilbudet.

Hvis oppslutningen 27. februar og 6. mars viser seg å bli like dårlig som fram til nå, vil tilbudet ikke bli videreført i denne omgang, men det kan bli et nytt forsøk til høsten.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015