Seniordans i Røsvik

Hvis det melder seg interesserte, blir det oppstart med seniordans i Røsvik fra 18. september. Seniordans er flott og sosial trim til fengende musikk, og er lett å lære.

Seniordans, til venstre Gerd Kamfjord

Gerd Kamfjord (t.v.) har gått på kurs for instruktører i seniordans, og er nå klar til å dra i gang aktivitet i Røsvik. Bildet er fra årets sentrumsdag på Straumen, der hun danset sammen med seniordansere fra Fauske.

Laber interesse på Straumen

I løpet av våren forsøkte man å få i gang aktivitet med seniordans på Straumen. Men det var få eller ingen som møtte opp, og da har det ingen hensikt å fortsette tilbudet.

Da Gerd Kamfjord var på møte i seniorrådet, ble det foreslått å prøve i Røsvik i stedet. Kanskje er interessen større der. Det er ingen grunn til å gi opp!

Ber om påmelding

Gerd vil gjerne sette i gang i Røsvik, men siden man er usikker på oppslutningen, legges det opp til påmelding for å lodde interessen.  

De som har lyst til å danse seniordans på Røsvik samfunnshus torsdager kl. 18.00 bes kontakte Gerd Kamfjord på tlf. 75 69 72 86/98 68 74 58 innen 15. september.

Seniordans på sentrumsdagen

Det danses ofte i ring. Seniordansere fra Fauske hadde oppvisning på årets sentrumsdag på Straumen.

Kom gjerne alene

Noe av det beste med seniordans, er at man godt kan komme alene. Dette er ikke tradisjonell pardans, og man danser ofte i ring og lignende.

Over hele landet danses det seniordans.

Les mer om dette:

Seniordans Norge.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015