Seniorfest på Rådhuset

Velkommen til seniorfest i Rådhussalen torsdag 28. september kl. 17.00. En rekke foreninger og gode hjelpere samarbeider om arrangementet, og de er behjelpelig med skyss.

En svingom i Rådhussalen

Fra fjorårets vellykkede fest.

Dans og hyggelig samvær

Jan Arne Johansen er leder i seniorrådet i Sørfold. Han forteller at det blir musikk, enkel servering, lotteri og muligheter for en svingom.  Gratis adgang.

Og dette skjer som nevnt torsdag 28. september kl. 17.00 i Rådhussalen på Straumen.

Påmelding til Sørfold kommune servicekontoret, tlf. 75 68 50 00 senest 21. september, si også fra om eventuelt skyssbehov ved påmelding.

Mange foreninger stiller opp

I år er denne festen et fellesarrangement mellom pensjonistgruppa i Fagforbundet Fauske og Fagforbundet Sørfold, i samarbeid med seniorrådet i Sørfold og følgende foreninger:

  • Lions Club Sørfold
  • Sørfold Helsesportslag
  • Tørfjord Sanitetsforening
  • Eldres Venner
  • Sørfold Demensforening
  • Venneforeningen i Røsvik
Sist oppdatert den 29. september 2017