Seniorrådet informerer

Hva er seniorrådet, og hva kan de brukes til? Hvilke saker ønsker DU at de skal ta opp? Dette er tema på aktivitetshuset Bakeriet 19. februar.

Seniorrådet i Sørfold

MØTE I SENIORRÅDET. Stående bak f.v. Grete Jakobsen (nestleder), Steinar Johansen og Anny Edvardsen. Sittende f.v. Erling Olsen, Jan Arne Johansen (leder), Anne Lise Evjen Lillegård (kommunestyrets representant) og Anne Buvik, sekretær.

Vil informere
Tidligere het de eldrerådet, nå har de skiftet navn til seniorrådet etter eget ønske. De skal fortsatt være et talerør for eldres interesser, men med navneskiftet vil de markere at de også henvender seg til pensjonister som føler seg yngre enn det tradisjonelle eldrebegrepet. Med andre ord: Her handler det om alle fra ca. 60 år og oppover.

Vil gjerne ha innspill
Jan Arne Johansen er rådets leder, og han vil komme på tirsdagstreff på aktivitetshuset Bakeriet 19. februar kl. 11.30. Der skal han informere om rådets arbeid og planer framover, og han vil gjerne ha synspunkter fra de frammøtte om hvilke saker de er opptatt av.

Velkommen til Bakeriet på Straumen tirsdag 19. februar kl. 11.30. Lions sørger for salg av kaffe og vafler.

Et aktivt år
Seniorrådet hadde møte 1. februar, og på sakslisten sto blant annet årsmelding for 2012.

Som vanlig kan rådet se tilbake på et aktivt år, der de hadde 4 møter og behandlet 14 saker.

Spikker seljefløyter
Men dette er ikke bare et utvalg som møtes og behandler saker. Hver høst arrangerer de familiedag i Gjerdalen, i juli inviterer de til busstur og i juni lager de seljefløyter og griller pølser sammen med barn og besteforeldre i barnehagen.

Dette er årvisse tiltak, som er svært populære.

Samarbeider med mange
Samarbeid er et nøkkelord når man skal beskrive aktiviteten i seniorrådet. På familiedagen i Gjerdalen samarbeider de blant annet med Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening og Mental Helse, og Lions stilte med sjåfør til kommunens aktivitetsbuss.

-  Vi ser det som viktig å videreføre de sosiale arrangementene, i samarbeid med lag og foreninger i kommunen. Dette fordi vi ser at aktiviteten har stor oppslutning og settes pris på, skriver seniorrådet i sin årsmelding.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015