Selvbetjening

Her finner du elektroniske skjema samt link og snarvei til en rekke digitale tjenester, både komunale og statlige. Når som helst på døgnet kan du sende gravemelding, søke barnehageplass og reservere bøker på biblioteket.

 
F.v. Lillian Martinussen, Gerd Pedersen, Kurt Hjelvik,  Anne Buvik og Bente Storåker
 
Kommunalsjef Kurt Hjelvik samarbeider nært med servicevertene, og er nærmeste kontornabo til servicekontoret. Her er han omkranset av f.v. leder servicekontoret Lillian Martinussen og Gerd Pedersen, f.h. Bente Storåker og Anne Buvik.
 

Velkommen til servicekontoret, som du  finner like innenfor hovedinngangen på Rådhuset  (ved siden av NAV). Her henvender du deg, uansett hvilket kommunalt kontor din sak gjelder. Hvis du trenger å snakke med en spesiell saksbehandler, vil servicekontoret sørge for at du får avtale. Tlf. 75 68 50 00.

Elektronisk søknadsskjema:

Barnehageplass

Gravemelding

Kommunal bolig - leie

Kulturmidler (frist 1. april)

Kulturskole, opptak

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Næringsfond, søknad om støtte

Skolefritidsordning - ny plass, endring og utmelding

Skjenkebevilling, enkelt anledning/ambulerende

 

Linker og snarveier:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon:

  • Servicekontoret, tlf. 75 68 50 00
  • E-post: post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: Rådhuset 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 09.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 09.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)
 
NAV Sørfold ligger også på Rådhuset, like innenfor hovedinngangen.
 
  • Telefonnummer til NAV er 55 55 33 33.
 
 
 
Sist oppdatert den 15. juni 2017