Sisomar får skryt etter tilsyn

NVE har vært på befaring for å inspisere Sisomars utbygging av ny rørgate fra Straumvatnet etter avsluttet byggefase. De konkluderer med at området framstår som ryddig og ordentlig.

Sisomars pumpestasjon ved Straumvatnet

Dette er Sisomars nye pumpestasjon ved Straumvatnet.

Ferdig rundt pumpestasjonen

NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) skriver i tilsynsrapporten at pumpehuset er sluttført, og det er ferdig arrondert rundt huset.

–  Rørutgangen fra huset er fylt til som påpekt under forrige befaring, og området framstår som ordentlig og ryddig.

Trasé gjennom campingplassen

Rørgatetraséen går gjennom campingplassen, og her er det lagt ferdige gressmatter som toppdekke. Etter ønske fra campingsplassens eier er det også laget grusvei mellom hyttene.

–  Rørgatens passasje over veien i Straumen sentrum er også ferdig arrondert og fint utført, skriver NVE.

Mulig å sjekke minstevannføringen

Det er også laget et opplegg for måling av minstevannføring.

Opplegg for måling av minstevannføring

I denne boksen er det en måler som viser minstevannføringen.

Etter hvert skal det bli mulig for allmennheten å sjekke minstevannføringen via et synlig display, og det skal settes opp opplysningsskilt som informerer om dette.

Gjennomført etter planen

Plan for utbygging av ny rørgate fra Straumvatnet til Sisomars anlegg i Trollbukta ble godkjent av NVE i juni 2011, og NVE konkluderer i sin tilsynsrapport med at utbyggingen er gjennomført i tråd med planen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015