Legger vannledning

Sisomar AS er i ferd med å legge vannledning fra sin nye pumpestasjon ved Straumvatnet til bedriftens anlegg i Trollbukta. De har sendt skriv til kommunen for å orientere om arbeidet.

Vannledning over Straumvatnet

SJØORM? Sisomars vannledning bukter seg godt synlig over Straumvatnet. Men dette er rent midlertidig, den skal senkes ned. På land ser vi anleggsmaskiner som brukes til sveising.

Skånsomt

Bedriften er pålagt av NVE å gjennomføre arbeidet med vanntilførsel så skånsomt som mulig, og området som berøres skal ordnes tilbake til opprinnelig stand.

Sisomar er også opptatt av å unngå forurensning.

Anleggsmaskiner

Det brukes anleggsmaskiner til sveising av rør på land, og båt i forbindelse med rørlegging og utlegging av rør i Straumvatnet. Siden dette er drikkevannskilde, må det innhentes tillatelse til å bruke båt der, og dette har de fått.

Sveising av vannledningen og montering av betonglodd skjer på land, like ved pumpestasjonene til Sørfold kommune og Sisomar.

Tillatelse fra grunneiere er innhentet.

I brevet fra Sisomar til Sørfold kommune går det også fram at bedriften gjerne stiller i eget møte for å informere om arbeidet som gjøres, dersom dette er ønskelig.

Nytt pumpehus ved Straumvatnet

NYBYGGET. Dette er Sisomars nye pumpehus ved Kjelganesodden på sørsiden av Straumvatnet.

Sist oppdatert den 09. september 2015