Sjekker tunneler i Sørfold

Mellom 21. og 23. mai skal Statens vegvesen inspisere 7 tunneler i Sørfold. – Dette er rutinemessig oppfølging for at det skal være trygt for trafikantene, sier tunnelforvalter Edward Pegg.

Megårdtunnelen

Megårdtunnelen er blant tunnelene som nå skal inspiseres.

Grundig gjennomgang hvert femte år

Følgende tunneler i Sørfold skal sjekkes i perioden 21. til 23. mai:

Megården, Tennflåget, Trengsel, Nordfjord (på fylkesvei 617), Daumannvik, Løkthaugen og Gyltvikvatn.

Statens vegvesen opplyser at alle tunneler skal ha en grundig gjennomgang hvert femte år.

 Dette kommer i tillegg til den jevnlige oppfølgingen som entreprenørene tar seg av. Nå skal geologene først og fremst se etter stein som kan løsne fra tunneltaket.

Ser også etter skader i tunnelveggen

Ved behov kan de fjerne eller feste steinen med bolter. Videre sjekker de vann- og issikring og om det er skader i tunnelveggen, for eksempel fordi kjøretøy har kommet borti. De vurderer også hvor raskt det er behov for å gjøre tiltak; straks eller på et senere tidspunkt.

Kolonnekjøring

Inspeksjonen skjer på dagtid, og det vil være kolonnekjøring der de holder på.

–  Sett ned farten og vis hensyn til de som arbeider på stedet. De er der for trafikantenes sikkerhet, sier tunnelforvalter Edward Pegg i Statens Vegvesen, vegavdeling Nordland.

Han opplyser også at det kan bli endringer i oppsatt plan, og vil derfor anbefale at man følger med på trafikkmeldingene:

Statens Vegvesen, trafikkmeldinger

Arbeidet utføres av Norconsult og Statens Vegvesen.

Sist oppdatert den 09. september 2015