Skal bygge skogsveg i Fagerbakkan

Fagerbakken gårdsforening søker Sørfold kommune om tilleggsbevilgning på 15.200 kroner til bygging av skogsveg langs Eideelva mellom Fagerbakkvatnet og Ankjellvatnet, da byggingen blir dyrere enn først antatt.

Området ved Fagerbakkan

I dette området kommer skogsvegen

Utbedring av terskel
Bakgrunnen for at vegen skal bygges er utbedring av terskel over Eideelva som Siso Energi er ansvarlig for. 

Fagerbakken gårdforening skriver i et brev til kommunen at dette vil skje kommende høst.

–  Dette betyr at vi nå kan få vegen bygget, men kostnadene viser seg å bli vesentlig større enn det man antok i 2009, heter det i brevet.

Dyrere enn først antatt
Nye beregninger viser en kostnad på 19.200 kroner. I 2009 bevilget formannskapet 4.000 kroner i støtte til dette prosjektet, og det søkes nå om ytterligere 15.200 kroner.

Gårdsforeningens bidrag vil være skogrydding i forkant av vegbyggingen, samt deltakelse i transport av maskiner og utstyr over Ankjellvatnet.

Statskog har gitt tillatelse
Det er innhentet tillatelse til vegbyggingen fra Statskog.

Sist oppdatert den 09. september 2015