913 får igjen på skatten

I disse dager er til sammen 7.297.000 kroner på vei til skattebetalernes konti. 171 personer i Sørfold må derimot ut med restskatt, og det høyeste enkeltbeløpet her er 189.828 kroner.

Anniken Pedersen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Sitter med oversikten. Anniken Pedersen er konsulent ved økonomiavdelingen i Sørfold kommune, og arbeider med skatt og regnskap.
 
Viktig fundament
Skatt er en bærebjelke i velferdssamfunnet. Takket være denne kan vi nyte godt av ulike velferdsgoder, enten vi er syke eller friske, og om vi har barn i skolen eller barnehagen eller ikke. Veier brøytes og strøs, vi har rent vann i springen og får hjelp til å klare hverdagens mange utfordringer når vi blir eldre.
 
Dette er viktig å ha i tankene når vi får den lite morsomme meldingen om restskatt.
 
Til sammen skal 1.497.000 kroner betales inn som restskatt, og 171 personer  bidrar til denne summen. De fleste av disse må betale mellom 100 og 14.999 kroner, mens 2 skatteytere må ut med over 100.000 kroner. Her toppes oversikten av et enkeltbeløp på 189.828 kroner.
 
-         Restskatten forfaller i to rater, og første betalingsfrist er 20. august, forteller Anniken Pedersen. Neste forfallsdato er 24. september.
 
Mest til gode
Men det er langt høyere sum som skal ut til skattebetalerne enn omvendt. Over 7 millioner kroner skal fordeles ut til de som har skattepenger til gode. Og det høyeste enkeltbeløpet her er 71.318 kroner. Til sammen er det hele 913 personer i Sørfold som får igjen på skatten, og 799 av disse ligger mellom 100 og 14.999 kroner.
 
Antall skattytere i Sørfold som omfattes av oppgjøret er 1.163. Gjennomsnittlig beløp for restskatt er 9.356 kroner, og tilsvarende gjennomsnittsbeløp for skattepenger til gode er 8.045 kroner.
Sist oppdatert den 09. september 2015