Skjema

Vi kan tilby elektronisk søknadsskjema for blant annet barnehage, gravemelding, kulturskole, SFO, støtte fra næringsfondet og motorferdsel i utmark.

 

Sikkerhet, elektroniske skjema

Noen skjema krever identifisering gjennom ditt personnummer. Skjema blir sendt gjennom sikker forbindelse til vårt mottak, og personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt.
 
I selve skjemaet finner du en erklæring om personvern som du må samtykke til for å kunne benytte elektronisk søknadsskjema. Denne  kan du også lese her:
Personvern (pdf).
 

 Søk elektronisk (søknadsskjema åpnes i nytt vindu):

 
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting  Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember.  NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.
Kulturmidler. Søknadsfrist: 1. april.
 

Andre skjema

 
Nedenfor finner du en rekke søknadsskjema som enten ligger i pdf eller som link til statlig skjema.
De ligger i alfabetisk rekkefølge. Skjema i pdf kan fylles ut på din PC, og deretter printes ut og sendes til Sørfold kommune, 8226 Straumen.
 

Brannvern:

Mer info om brann og brannvern finner du på Salten Brann IKS (link)
 

Øvrige skjema:

Byggblanketter og søknadshjelp (link)
Deleskjema (Søknad om fradeling av eiendom)
Pasientreiser (link)
Søknad om ansvarsrett og personlig godkjenning (på egen bolig-eller fritidseiendom)
Søknad om barnehageplass, NB! Søknadsfrist 1. desember og 1. mai. NB! Her kan du nå benytte eleketronisk skjema om du ønsker, se over.
Søknad om kulturmidler    Søknadsfrist 1. april.
Søknad om kulturmidler, friluft   Søknadsfrist 1. april.
Søknad om ledsagerbevis
Søknad om omsorgstjenester  (gjelder alle tjenester etter love om helse - og omsorgstjenester)
Søknad SFO (skolefritidsordning). NB! Her kan du benytte elektronisk skjema, se over.
Sist oppdatert den 19. april 2017