Skogrydding

I slutten av oktober vil Sørfold kommune foreta skogrydding langs kommunale veier på Helland. Tømmeret vil bli liggende igjen, slik at hver grunneier kan hente det som tilhører dem.

Vei til kirkegården på Helland

Dette er veien til kirkegården på Helland, der det nå skal ryddes skog langs veien.

Bevilgning til kommunale veier

Det er Salten Skogservice som har fått oppdraget med skogrydding på vegne av Sørfold kommune, og de vil starte arbeidet i slutten av oktober. Det er satt av 50.000 kroner til dette, som hentes fra investeringsbudsjettet for kommunale veier.

Det er flere kommunale veier på Helland, og den nedre (til kirkegården) vil bli prioritert i første omgang.

Skogrydding er viktig av flere hensyn, både estetisk og trafikksikkerhetsmessig. Og ikke minst er det lettere å oppdage elg langs veiene når skogen er ryddet. Dessuten tørker veibanen lettere opp.

 Skader på brøytebiler

Men skogryddingen har også en annen årsak: Forrige vinter ble kommunens brøytebiler påført skader på speilene, fordi skogen står for tett inntil veibanen, og greiner lett kan slå mot de store og brede bilene.

Dette håper man å unngå foran kommende brøytesesong ved å rydde skog.

Tømmeret vil bli liggende igjen etter ryddingen, slik at hver grunneier kan hente det som tilhører deres eiendom.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til enhet teknisk/næring v/ Monica Åsheim, tlf. 970 23 531.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015