Kvarv skole skal selges

Et utvalg har foretatt en gjennomgang av kommunale bygg, og det er vedtatt at Kvarv skole skal selges. Det har også vært møte for å fordele utstyret som finnes der.

Kvarv skole, foto Sørfold kommune

Nedlagt som skole

Kvarv skole (bildet) ble oppført i 1961 og ombygget i 1991. Siste skoleår den var i drift var 2008/2009, og elever fra Kvarv ble overført til Straumen skole fra august 2009.

Gjennomgang av bygningsmasse

I november 2009 ble det nedsatt et utvalg som skulle se på strategier i forhold til kommunale boliger og eiendommer. Utvalget besto av leder driftsutvalget Idar Mohaug, Turid J. Willumstad fra opposisjonen samt ordføreren, samtlige politisk valgt. I tillegg var avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen og økonomisjef Kjellaug Bendiksen med fra administrasjonen.

Dette utvalget leverte sin innstilling til kommunestyret 30. september 2010, og som en del av denne ble Kvarv skole foreslått solgt. Dette sa kommunestyret seg enig i.

Næringsformål

Om kort tid vil det foreligge takst på bygget, og det vil da bli annonsert til salgs.

Ordfører Lars Evjenth sier at bygget primært ønskes solgt til næringsformål, og at man ønsker aktivitet i huset.

Arealet er på 420 m2.

Fordeling av utstyr

17. mars ble det avholdt møte mellom kommunen og en del foreninger, deriblant utvalget for gammelskolen på Kvarv (som ligger ved siden av skolen).

Hensikten med møtet var å fordele møbler og utstyr som fortsatt finnes i bygget. Det var enighet om at skoleutstyr, bøker, stoler og bord tildeles skoler og barnehager.

Historisk verdi

Gjenstander av historisk verdi som er direkte knyttet til Kvarv vil bli flyttet til gammelskolen. Andre ting av historisk verdi  vurderes gitt til Nordlandsmuseet avd. Sørfold.

Tilbake til bygda

Det finnes også utstyr på Kvarv skole som enten er kjøpt inn gjennom innsamlede midler, gitt som gaver eller anskaffet av samarbeidsutvalget. Dette vil bli fordelt av representanter for bygda.

Målsettingen er at skolen skal være tømt til 1. juni i år. Dette som et ledd i klargjøring for salg.

Sist oppdatert den 09. september 2015