Skole/SFO/barnehager

Sørfold har full barnehagedekning. Og tre grunnskoler som vektlegger kvalitet og utfoldelse for den enkelte elev.

Fra Newtonrommet
Til Newtonrommet ved Straumen skole kommer klasser fra hele Salten på besøk. Foto: Bjørnar A. Pettersen.
 
Under dette tjenesteområdet ligger ansvaret for grunnskolene, barnehagene, skolefritidsordningen (SFO) og voksenopplæring. Virksomhetene ledes av den enkelte rektor/styrer, som rapporterer til kommunalsjef drift.
 
Rådgiver oppvekst er en del av kommunalsjefens stab.
 
Newton Sørfold på facebook
 

Reglement og vedtekter:

Vedtekter for barnehagene i Sørfold, vedtatt 12.02.93, sist revidert 21.03.17.
 

Strategidokument for skolene i Sørfold.

Skolerute for 2016/2017 og 2017/2018

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Klikk på logoen:

 

Det er tre barnehager i kommunen: 

  • Straumen Barnehage
  • Nordsia oppvekstsenter, som inneholder både skole og barnehage 
  • Løkta Barnehage, Røsvik.
 
vedtatt i kommunestyret 19.06.08.
 
Søknadfrist for barnehageplass er 1. mai og 1. desember.

Søknad kan sendes elektronisk. Skjema:
NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.
 
For de som ikke ønsker å benytte elektronisk skjema, er det fortsatt mulig å bruke skjema i pdf, som kan fylles ut på din PC og leveres eller sendes til Sørfold kommune, servicekontoret, 8226 Straumen.
 

Søknadsskjema SFO (NB! Sendes til den enkelte skole). Dette skjemaet er i pdf som kan skrives i. Elektronisk skjema: Se Skjema i venstremenyen.

To av skolene har egne hjemmesider:

Nyttige linker:

Foreldrebrosjyre (elevenes psykososiale skolemiljø)

Elevbrosjyre (Elevenes skolemiljø)

Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen

 Nyttig informasjon om utdanning og studier:
Studentum.no (link).

Oversikt over Skole/SFO/barnehager
Tittel Dato
Nordsia oppvekstsenter 11. september 2017 11:31
Straumen Barnehage 11. september 2017 11:26
Løkta Barnehage 11. september 2017 11:31
Skolefritidsordning 02. januar 2017 10:28
Skolerute 11. september 2017 11:26
Utleie av skoler/barnehager 29. mars 2017 12:34
Sist oppdatert den 14. juli 2017