Skoleplassen spyles

Sauene på Straumen er nå gjerdet inn og områdene ved skolen spyles rene. Dette kan føre til dårlig trykk og misfarging på vannet tirsdag formiddag.

Skoleplassen spyles

Ved hjelp av brannbilen blir det effektiv spyling.

Rent og klart til skolestart

Sommeruker med opptil 40 sauer som har beitet i boligområdene og ved skolen på Straumen har satt sine spor i form av mye saueskit.

Dette er nå fjernet fra plassen rundt Straumen skole.

Mens spylingen pågår tirsdag formiddag, kan beboere på Straumen merke at trykket blir svakere og kranvannet kan bli noe misfarget og grumsete.

  Så det er kanskje ikke så lurt å sette i gang en maskin med hvitvask akkurat nå. Men dette er midlertidig og kortvarig.

Strømgjerdet fungerer

Strømgjerde er satt opp for å holde sauene borte fra boligområdene, og dette ser ut til å fungere godt.  Strømgjerdet er et midlertidig strakstiltak, som vil bli tatt ned når det permanente utmarksgjerdet er ferdig. Arbeidet med sistnevnte er godt i gang. (Pålen på bildet under er til det permanente gjerdet).

Husk å lukke porten

Det er satt opp strømgjerde fra Straumvatnet og fram til utmarksgjerde ved kommunegrensa mot Fauske. Turgåere til Harlifjell må bruke denne porten, som er den eneste. Det er satt opp skilt for å gjøre folk oppmerksom på strømgjerdet og at alle må huske å lukke porten etter seg.

Husk å lukke porten

Sist oppdatert den 09. september 2015