God skolekommune

Sørfold ligger på en flott 30. plass i en rangering som Dagbladet nylig har foretatt av alle landets 404 kommuner. Det handler om kvalitet på skoler, og rangeringen baserer seg blant annet på ressurser til skoledrift og resultater fra nasjonale prøver.

Fra Straumen skole, foto Straumen skole

Sørfold har grunn til å være fornøyd med å være landets 30. beste skolekommune. Dette er fra Straumen skole, som er den største skolen i Sørfold.

To kategorier

Rangeringen er basert på to kategorier. I den ene kategorien har man målt den generelle skolekvaliteten i de forskjellige kommunene, basert på følgende:

  • Driftsutgifter til undervisningsmateriell
  • Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen
  • Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående
  • Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
  • Andel lærere med fagutdanning
  • Mobbing i skolen.

 

Den andre kategorien er basert på resultater fra nasjonale prøver i engelsk, norsk og matematikk.

På Nordlandstoppen

I Nordland er Sørfold med sin 30. plass kun slått av Bindal.

Som nevnt består rangeringen av to ulike kategorier, og plasseringen kommunene ender opp med er basert på summen av plasseringen innenfor de to kategoriene.

Blant de beste i nasjonale prøver

Det er verdt å merke seg at Sørfold er helt i landstoppen når det gjelder nasjonale prøver i engelsk, norsk og matematikk: Der ligger kommunen på 6. plass. Mens for den andre kategorien, som dreier seg om de indikatorene som er beskrevet ovenfor, er tallet 122.  Til sammen og i gjennomsnitt gir dette en 30. plass.

Link til hele artikkelen og rangeringen:

Kommunebørsen

Sist oppdatert den 09. september 2015