Skriveglede

I disse dager deltar barn og unge i Salten i et spennende prosjekt som heter Skriveglede. Dette er i regi av er Salten Kultursamarbeid i samarbeid med kulturskolene og bibliotekene, og i workshops ledet av forfattere skal barn og unge skrive tekster om hvordan det er å bo i Salten.

Fra workshop med kulturskolelever i september

Dette er fra en annen workshop i regi av kulturskolene og Salten Kultursamarbeid, nemlig BlixBox i Gildeskål tidligere i høst, der kulturskoleelever fra hele Salten møttes til kreative workshops. Her ser vi to av Sørfolds kulturskoleelever i aktivitet.

Skriveverksted
I fjor ble barnekunstprosjektet Han Saillte gjennomført med positive erfaringer. Da samarbeidet kultursamarbeidet nært med kulturskolene i kommunene, og man så at disse var en velegnet arena for samarbeid.

Nå handler det om kreativ skriving.

Prosjekt Skriveglede retter seg mot barn og unge i alderen 8 - 16 år, og har fått støtte fra Nordland Fylkeskommune, Norsk Kulturskoleråd samt Salten Kultursamarbeids egne prosjektmidler. Bibliotekene er en naturlig samarbeidspartner, siden de har kunnskaper og ressurser som retter seg mot dette feltet.

Opplegget går i korthet ut på at to profesjonelle forfattere, Therese Bakkevold og Ron Røstad,  begge bosatt i Tromsø, arrangerer workshops i kreativ skriving for skolelever.

Ung i Salten
Målsettingen med prosjektet er blant annet å bidra til at barn lærer mer om egen region, og føler tilhørighet til denne. Og tekstene skal handle om hvordan det er å bo i Salten.

Gjennom korte, slagferdige tekster skal dette formidles, og resultatet skal publisers på forskjellige måter.

Skriveglede med Sissel og Eirin
I Sørfold ønsker man at alle skoleelever i kommunen skal få være med i prosjektet. Derfor har man ved hjelp av lokale midler fra Den kulturelle skolesekken engasjert Sørfolds egne kunstnere : Forfatter Sissel Horndal og forteller Eirin Edvardsen skal holde workshops med samtlige elever som ikke får skriveverksted med de nevnte forfatterne.

Man har med andre ord supplert det regionale opplegg med en egen lokal del, slik det åpnes for.

Skriveglede med Sissel og Eirin vil foregå rundt om på skolene i perioden fra 8.- 17. november.

Sist oppdatert den 09. september 2015