Trenger skur til barnevogner

5 av de 7 barna i barnehagen ved Mørsvik oppvekstsenter sover i barnevogn ute. Nå ber enhetsleder Arne-Harry Nilsen om hjelp fra formannskapet til å få et skur som vognene kan plasseres i.

barnevogner.jpg

STÅR UTE. Pr. i dag må barnevognene stå ute, men barnehagen ved Mørsvik oppvekstsenter håper på en løsning slik at de kan stå inne i et skur.

Barna sover ute
I Mørsvik er skole og barnehage samlet i et oppvekstsenter, med 7 barn i barnehagen. Av disse er det 5 som sover i vogn ute.

Enhetsleder og rektor Arne-Harry Nilsen har sendt et brev til formannskapet, der han forklarer at de trenger et skur til barnevognene.

-  Dette gjelder både når barna sover og når vognene ikke er i bruk, skriver han.

Vinter
I disse dager banker vinteren på, og med den blir behovet enda større for å få plassert vognene på en skikkelig måte.

I brevet skisseres ulike løsninger: At man eventuelt får overta et søppelskur fra Elvheim, eller at det bygges nytt skur til barnehagen. Og hvis man velger å flytte søppelskuret fra Elvheim til barnehagen, kan man omdisponere midler fra oppvekstsenteret og til Elvheim for å få en snarlig løsning.

Rektor Arne-Harry Nilsen avslutter brevet med å be om rask behandling og en god løsning for barna.

Brevet ligger som referatsak til formannskapet 13. november.

Sist oppdatert den 09. september 2015