Slam-/septiktømming

Sørfold kommune har tvungen slamtømming for hele kommunen.


Kommunen har avtale med Stokland Bilservice AS om tømming av slamavskillere/septiktanker.

Slamavskillere/septiktanker for bolighus tømmes hvert 2 år. 
 
Hytter/fritidshus tømmes hvert 3 år. 
 
De som ønsker tømming hvert år eller oftere, kan få utført dette etter avtale.
 
Tømmefirmaet sender ut skriftlig varsel om tømmetidspunkt og andre praktiske opplysninger. Du må sørge for at anlegget er i orden og er lett tilgjengelig for tømming med bil.
 
Gebyr for tømming går etter selvkostprinsippet, og kostnadene blir fordelt slik at det kommer regning 2 ganger pr. år.
 
For bestilling av slam-/septiktømming kontaktes enhet teknisk/næring,  
tlf. 75 68 50 00
 

Ansvarlig enhet

  • Navn: Teknisk/næring
  • Leder: Kurt Hjelvik.
  • Telefon: 75685000
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)

 


 

 

Sist oppdatert den 12. januar 2016