Sørfold kommune gjennom 125 år

Samferdsel, kraftutbygging og utvikling fra primærnæring til industrisamfunn. Her kan du følge en livskraftig jubilant fra 1887 og fram til i dag.

Fra sentrumsdagen 2012

På sentrumsdagen 16. juni under årets Kraftfestival hadde Sørfold kommune stand inne på aktivitetshuset Bakeriet.

Der ble denne billedpresentasjonen vist for første gang. Dette bildet ble tatt tidlig på dagen, da bedriftene rigget seg til med stands mellom Coop og utleiebygget. Foto: Sørfold kommune/ Øistein Wien.

Kommunejubileum
Sørfold kommune runder 125 år som egen kommune i år. Og når man jubilerer, er det naturlig å se både bakover og framover i tid.

Her kan du se gamle og nye bilder, og følge framveksten av dagens Sørfold, der kraft, industri og oppdrett er grunnmuren i et livskraftig næringsliv. Og dette danner grunnlag for videre knoppskyting i en kommune som har høyt nivå på kommunale tjenester.

Sørfold kommune 125 år (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015