Slusk og Rallar

Den kulturelle spaserstokken i Salten er klar med en ny turné. Premieren er lagt til Bakeriet på Straumen 6. november, der Kristian Krokslett og Steinar Pedersen vil underholde med sluskeviser, bilder og historier fra gruvemiljøet i Sulitjelma.

Fra gruvemiljøet i Sulitjelma

Syng gjerne med
Det er som vanlig gratis inngang, og mulighet for å synge med på noen av sangene for de som ønsker det.

Mange fra Sørfold arbeidet i gruvene i Sulitjelma, og vi vil tro det er mange som har et nært forhold til dette temaet.

Velkommen til aktivitetshuset Bakeriet på Straumen tirsdag 6. november kl. 11.30.

Straumen og Omegn Husflidslag selger kaffe og vafler, og aktivitetsbussen går som vanlig fra Kvarv kl. 09.00 og fra Røsvik kl. 10.15.

Turné i hele Salten
Arrangementet er starten på en turné som innledes på Straumen 6. november og avrundes på Fauske 14. november. Mellom disse datoene får også Saltdal, Gildeskål, Beiarn, Meløy, Bodø, Hamarøy og Steigen besøk av Krokslett og Pedersen.

Den kulturelle spaserstokken er en statlig tilskuddsordning som er opprettet for å sikre at folk fra 60 år og oppover får ta del i profesjonelle kunst – og kulturopplevelser.

Salten kultursamarbeid har hvert år siden de startet opp i 2008 spilt en aktiv rolle i forbindelse med denne ordningen, og sørger for at det på vegne av alle samarbeidskommunene blir søkt om midler.

Samarbeid utløser penger
Det er lettere å utløse statlige midler når flere kommuner samarbeider, og ved hjelp av disse midlene er det gjennomført en rekke turnéer og tilbud de siste årene.

Dermed har profesjonelle utøvere fått flere oppdrag, befolkningen har fått flere kulturtilbud og regionen er tilført mere penger til kultur. Med andre ord: en tvers i gjennom vinn-vinn-situasjon.

Kristian Krokslett

Sangeren Kristian Krokslett underholder på Bakeriet tirsdag 6. november kl. 11.30, sammen med Steinar Pedersen på piano.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015