Snart kan du gifte deg på Sørfold Rådhus

Stortinget har nylig overført vigselsmyndighet fra notarius publicus til ordførere og varaordførere. Dermed må kommunene være klar til å ta i mot brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig.

Varaordfører Turid Willumstad

Varaordfører Turid J. Willumstad er klar til å vie brudepar, og Rådhussalen er godt egnet.  Der er det også mulig å bruke flygelet under seremonien.

Etter planen trer endringen i kraft 1. januar 2018

Da vi tok bildet, hadde ordføreren ferie. Men uansett har både han og varaordfører vigselsmyndighet direkte i loven.

I tillegg kan kommunestyret gi slik myndighet til andre folkevalgte eller kommunalt ansatte.

Det er ikke endelig bestemt når lovendringen trer i kraft, men etter planen skal det skje 1. januar 2018.

Dette går fram av et brev fra  Barne- og likestillingsdepartementet til kommunene.

I brevet infomerer de kommunene og domstolene om hva lovvedtaket innebærer, og særlig om hvilke forberedelser kommunene bør starte med før lovendringen trer i kraft.

– Bruk av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan seremonien oppfattes.

Her er det lagt til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som kan gøres tilgjengelig for vigsler.

Skal være gratis

Spørsmålet om betaling omtales også i lovproposisjonen.

– Det er et viktig prinsipp at kommunens vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, står det i brevet.

Under selve vielsen skal det brukes et formular som er fastsatt ved kongelig resolusjon av 1992, dette lyder slik:

Borgerlig vigselsformular, bokmål

Det er også rom for å tilpasse seremonien med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudeparet ønsker det.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 28. juli 2017