Snart klart for salg

Det er satt av 1 million kroner i 2016 til klargjøring for ny virksomhet på Langmoen industriområde. Arbeidet er i gang, og om ikke lenge blir næringsarealet lagt ut for salg.

Klargjøring av Langmoen industriområde

Det er Sørfold kommunes egne mannskaper som utfører arbeidet.

Klargjør for ny næringsvirksomhet

Langmoen industriområde ligger vest for Straumen, med flere bedrifter som naboer, her kan vi nevne Siso Vekst, SaltenBygg, Acustus og Sisomar.

Arbeidet med opparbeiding av fellesfunksjoner har startet opp, og arbeidet utføres med kommunens egne maskiner og mannskaper.

Til nå er det laget avkjøring fra fylkesveien, og parkeringsplass er under opparbeiding.

Egen reguleringsplan for området er vedtatt og godkjent, etter en omfattende prosess med grunnundersøkelser samt forhandlinger med grunneiere om kjøp av området.

Om ikke lenge vil næringsarealet bli lagt ut for salg.

Sist oppdatert den 21. desember 2016