Buss trenger snuplass

Nordland Fylkeskommunes ber Statens Vegvesen skilte med parkering forbudt ved det gamle fergeleiet i Røsvik slik at bussene får plass til å snu der. Men vegvesenet innhenter først uttalelse fra kommunen og politiet.

Det tidligere fergeleiet i Røsvik

SNUPLASS? Her ved det nedlagte fergeleiet i Røsvik ønsker bussen å snu. Foto: Sørfold kommune/ Øistein Wien.

Privat eiendom
Busser til og fra Røsvik har tidligere brukt parkeringsplassen ved butikken til å snu. Men butikken er nedlagt, og dette er privat eiendom. -  Dette medfører problemer for bussen, skriver Statens Vegvesen.

Det gamle fergeleiet ligger derimot på offentlig fylkesvei, og her har bussen mulighet til å snu hvis parkerte biler fjernes. Dette skriver Statens Vegvesen i et brev til Sørfold kommune.

Uttalelse fra politiet og kommunen
Det er Statens Vegvesen som kan fatte vedtak i saken, men de vil først innhente uttalelse fra politiet og fra kommunen.

Reguleringsplan med 10 parkeringsplasser
I svaret fra Sørfold kommune gjøres det oppmerksom på at det i gjeldende reguleringsplan for området (Røsvik havn, vedtatt i 2008) er avsatt 10 parkeringsplasser i område P1 som vist på kartutsnittet under.

Kartutsnitt av området ved fergeleiet

Kommunen mener derfor at parkering bør være tillatt der, men at resten av området kan ha parkering forbudt. -  Og vi ser i utgangspunktet positivt på at det blir ryddet i parkeringsforholdene på stedet, heter det i brevet fra kommunen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015