Søker om biomasseøkning Kalvik

Marine Harvest AS søker om endring i biomasse ved sin lokalitet i Kalvika. Søknaden med dokumenter ligger til offentlig etttersyn til 10. juli, og kan lastes ned herfra.

Marine Harvests mærer i Kalvika

Marine Harvests mærer i Kalvika

Ligger til offentlig ettersyn i en måned

Nordland fylkeskommune har mottatt søknad fra Marine Harvest, som gjelder økning av biomasse opp til 4680 tonn laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet Kalvik.

Med dette legges søknaden ut til offentlig ettersyn fra 10. juni til 10. juli.

Dokumenter i saken, samtlige i pdf:

Søknad om biomasseøkning

Tegninger anlegg Kalvik

Prosedyrer del 1: Ettersyn av flytende anlegg i sjø

Prosedyrer del 2: Kvalitetshåndbok

Miljø – og strømundersøkelser

Måling av bunnstrøm

Merknader sendes Sørfold kommune

Eventuelle merknader til søknaden sendes Sørfold kommune via skjema nederst i artikkelen, innen 10. juli 2015.

Merknader kan også sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Fylkeskommunen avgjør søknaden

Det er Nordland fylkeskommune som fatter endelig vedtak og avgjør søknaden, etter at Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet region Nordland og Sørfold kommune har avgitt uttalelse.

Jeg/vi har følgende merknad til søknaden:

Sist oppdatert den 25. september 2015