Søppelplukking

Kommunen søker etter lag og foreninger som kan plukke søppel langs veier og offentlige bygg. Arbeidet må utføres før 17. mai, søknadsfristen er 15. april, og betalingen er 1000 kroner pr. kilometer.

17 mai på Straumen

Det skal være rent og fint langs veiene til 17. mai, slik at kommunen kan vise seg fram fra sin beste side på nasjonaldagen, slik som på dette bildet.

Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Strøksnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til  kirkegård og rundt offentlige bygg.

Arbeidet må utføres før 17. mai. Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg til Sørfold kommune v/ servicekontoret innen 15. april 2017. Tlf. 75 68 50 00, eller e-post post@sorfold.kommune.no.

 

Sist oppdatert den 17. april 2017