Sørfold årets turbokommune!

Årets fylkesmønstring av Ungdommens Kulturmønstring ble innledet fredag kveld 17. april ved at fylkesråd for kultur Grete Bang overrakte prisen som årets turbokommune til Sørfold.

Sørfold får UKM-pris som årets turbokommune

Til venstre står fylkesråd for kultur Grete Bang. Hun ba Sørfoldgjengen komme opp på scenen for å ta mot prisen. Ved mikrofonen: Hanna Thuv. Til høyre for henne står noen av de andre deltakerne fra Sørfold på fylkesmønstringen, som foregår denne helga i kulturhuset Stormen i Bodø.

(Bildet er skjermdump fra UKM Nordlands sending, hele mønstringen streames).

Pris til kommunen med størst økning

- Med denne prisen skal vi lage et enda bedre UKM nest år, sa Hanna Thuv, som tok i mot sjekken på 5.000 kroner og takket for prisen på vegne av ungdommene fra Sørfold. Hun er prosjektleder for årets UKM i Sørfold.

Prisen årets turbokommune går til den kommunen i fylket som kan vise til størst økning i antall deltakere fra et år til det neste.

I år var det altså Sørfold som ble tildelt denne ærefulle prisen.

Vi gratulerer alle de flinke ungdommene og støtteapparatet rundt dem, som har gjort det mulig for Sørfold å få denne utmerkelsen.

Og dette er ikke den første prisen Sørfold får for sin satsing på UKM: I 2013 ble vi årets UKM-kommune, sammen med Lillehammer.

Sist oppdatert den 09. september 2015