Sørfold i fortid og framtid

Sørfold lokalhistorielag ønsker velkommen til seminar om Sørfolds historie, lørdag 16. september kl. 10.00-15.00 på Kobbelv vertshus. Det blir også paneldebatt om framtidas Sørfold. NB! Påmelding,

Finn Rønnebu

Finn Rønnebu er en av innlederne på seminaret, her ved restene etter fangeleiren på Straumen.

Foredrag og debatt

Programmet er ikke endelig spikret i skrivende stund, men følgende er klart:

  • Det tidlige Sørfold v/ gårds – og slektshistorieforfatter Asbjørn Lind
  • Kåseri v/ Torleif Engan
  • Frigjøring og oppgjør. Sørfold 1945 v/ konservator ved Nordlandmuseet Finn Rønnebu
  • Framtidas Sørfold.  Paneldebatt med lokale politikere og næringslivsaktører.

Arrangementet er en del av Kulturminnedagene 2017. Elever i kulturskolens tilbud Lyd – og sceneproduksjon medvirker.

Bokaktuell i høst

Som nevnt er Finn Rønnebu en av innlederne på seminaret. Han er også aktuell med boka Et skammens eventyr, om krigsfangenes arbeid med jernbanebygging under 2. verdenskrig.

Vi siterer fra forlagets presentasjon:

Tyskernes opprinnelige plan var å nå Kirkenes på rekordtid. Denne planen ble nedjustert i 1943, og Narvik ble målet. I kjølvannet av den febrilske aktiviteten ble mange menneskers liv endret til det ugjenkjennelige.

Boka kommer i oktober, les mer om dette:

Et skammens eventyr

 

 

Sist oppdatert den 17. september 2017