Sørfold i Næring i nord

Forsiden og fire sider om damene på Strøksnes og annonse som profilerer Sørfold. Dette finner du i augustnummeret av Næring i nord, som har fokus på næringslivet i Salten

Forside Næring i nord

Forsidepiker: Foran f.v. Unni Storhaug, Borghild Wingan og Ann Kristin Olafsen. Bak: Hege Ruud.

Vakker bygd med sterk vilje til å bidra

Næring i nord er et tradisjonsrikt tidsskrift som distsribueres til alle bedrifter i Nord-Norge, med et opplag på 24 000.

Side 6-10 handler om fire dyktige kvinner på Strøksnes. I tillegg pryder de forsiden av bladet.

–  Når vi så at andre turte, var det lettere å tørre selv, sier de fire, som alle satser på egen virksomhet.

Som det så treffende står i artikkelen med tittel Den gode sirkelen: Sprudlende  damer i ei vakker bygd.

– Det er noe spesielt med Strøksnes. En egen gnist og en sterk vilje til å bidra i bygda og for hverandre, skriver Næring i nord i reportasjen, som inneholder både intervju og bilder.

Du kan lese hele bladet på nett:

Næring i i nord, august 2017

Klikk på symbol for fullscreen eller +, så får du større tekst og bilder

Augustutgaven har fokus på Salten, og de fleste kommunene har egne annonser eller profileringssider.

Elkem Salten, Sørfold Industriservice, SalmoBreed Salten, Siso Energ og, Acustus  er også med.

Her kan du se Sørfold kommunes annonse som egen pdf:

 Sørfold kommune

Sist oppdatert den 27. september 2017