Søker nye drivere til butikk

A/L Mørsvikbotn Handel søker nye drivere. Butikken har en del nytt utstyr, og leien er rimelig. Interesserte bes henvende seg til styret innen 1. desember.

Inga Kovilova ved butikken

Dette er Inga Kovilova, som dessverre har avviklet sin butikkdrift og  er på flyttefot fra bygda. Nå søker styret for andelslaget hennes etterfølger.

Kjølerom og fruktkjøler
Mørsvikbotn Handel ligger ved E6 nord i Sørfold, og butikklokalene er på 100m2. I tillegg er det varelager, kjølerom og en liten kafékrok.

I løpet av de siste årene er det anskaffet en del nytt utstyr, som papp-presse, ny kasse, 2 frysere, ny fruktkjøler og varmepumpe.

Det er også bensin - og dieselanlegg på stedet, men dette er ikke en del av butikkdriften.

Det er ca. 120 fastboende i bygda, og mange hyttebesøkende.

Rimelig leie
Det søkes nå etter nye drivere, og styret kan tilby rimelig leie.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Erling Horndal, som er leder i styret for andelslaget Mørsvikbotn Handel.

Han kan treffes på tlf. 957 21 149.

Frist for å melde sin interesse settes til 1. desember.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015