Søker stipend

Heidi Zakariassen ønsker å etablere et overnattings- og serveringstilbud på Aspenes, og søker om støtte fra næringsfondet til reiser og skolering for å kunne utvikle planene videre.

F.v. Helge Zakariassen, Heidi Zakariassen og Gunn Z. Olsen, foto privat
Tre søsken med idéer. Her er Heidi Zakariassen i midten, flankert av sine søsken Helge og Gunn. Alle tre deltok på etablereropplæringa Start opp Salten 2009/2010.
 
Heidis Hus
Arbeidstittelen på Heidi Zakariassens prosjekt er Heidis Hus. Med base i sitt eget hus på Aspenes ønsker hun å etablere et tilbud innen overnatting og servering. Hun søker nå om kr. 15.000 som skal brukes til kurs og reiser for å lære mer om denne typen virksomhet.
 
Zakariassen ønsker å oppsøke foretak som har liknende tilbud som det hun ønsker å etablere på Aspenes, fortrinnsvis Furuheim Gård i Hattfjelldal. De kan særlig bidra med verdifull erfaringskunnskap, og gir også etablereropplæring. I tillegg ønsker hun å delta på matmesse/kurs i Nordland, for å opparbeide kunnskap om lokal mat og bearbeiding, og oppsett av meny.
 
Heidis Hus på Aspnes, foto privatNaturskjønn beliggenhet. Dette er huset på Aspenes som tenkes utviklet til Heidis Hus.
 
Lære av andre
Ettersom hun skal etablere sin virksomhet med base i sitt eget hus, er det mange spesielle hensyn å ta. Zakariassen ønsker derfor som ledd i sin etablering, å oppsøke foretak som har gjennomgått denne type etablering tidligere.
 
-  Dette virker gjennomtenkt, og kan hjelpe Zakariassen til å fokusere på de riktige tingene, og være besparende for henne både når det gjelder tid og penger. Dessuten vil hun få tilgang til et svært nyttig nettverk innefor det tilbudet hun ønsker å etablere, skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen i saksframlegget til formannskapet.
 
- Sørfold kommune har svært få tilbud innenfor overnatting og servering, og ingen i samme kategori som den Heidi Zakariassen ønsker å etablere.
 
Kommunen ønsker å legge til rette for en økt satsing på reiseliv, og har knyttet seg til destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns Rike. Jakobsen konkluderer med at Heidi Zakariassen bør få et reise- og studiestipend på 12.000 kroner.
 
Formannskapet behandler saken 29. juni.
Sist oppdatert den 09. september 2015