Sommerjobb

Også i år kan Sørfold kommune tilby sommerjobb til årets 10. klassinger. Søknadsfristen er 1. mai, så nå haster det med å sende inn søknad. Skjema finner du her.

Plen ved Rådhuset, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

PLENKLIPPING. Vedlikehold grøntanlegg er en del av arbeidsoppgavene til ungdom i sommerjobb. Denne plenen ligger nedenfor Rådhuset.

For ungdom i Sørfold

De som kan søke om sommerjobb er ungdom bosatt i Sørfold som går i 10. klasse i år.

Arbeidet består av vedlikehold grøntanlegg, maling, rydding, vasking, kontorarbeid m.m. Hver ungdom som blir trukket ut får 2 ukers jobb. Noen av sommerjobbene blir forsøkt tilrettelagt for funksjonshemmede. Det må fremgå av søknaden om det er behov for tilrettelegging.

Det er et vilkår at den som får sommerjobb i annen bedrift må si fra seg sommerjobben i kommunen.

Søknadsskjema er lagt ut på skolene, biblioteket og ved servicekontoret på rådhuset.

Det ligger også her, i pdf-format:

Søknadsskjema sommerjobb ungdom.

Søknadsfrist er 1. mai 2011.

Søknad sendes til: Sørfold kommune
                                 Servicekontoret
                                 8226 Straumen.

 

 

                  

Sist oppdatert den 09. september 2015