Ung arbeidskraft

Å ansette ungdom i sommerjobb er en vinn-vinn-situasjon. Kommunen får utført viktige vedlikeholdsoppgaver, og ungdommene får arbeidserfaring og noen kroner på lønnskontoen som kommer godt med når de begynner på skolen igjen.

Charlotte Andersen og Magnus Evjenth, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

BEISER. Charlotte Andersen og Magnus Evjenth (begge 17) er to av ca. 20 ungdommer med sommerjobb i kommunen. De skraper og beiser Rådhuset, her utenfor kulturkontoret.  Begge trives med  utendørs arbeid, og de har for det meste vært heldige med været.

Varierte oppgaver

Alle søkere som gikk ut av 10. klasse og 1. klasse på videregående i år, har fått sommerjobb. Og de er sysselsatt med alt fra rundvask, plenklipping og maling til salg av husflid på Blåloftet ved Kobbelv Vertshus, som drives av Nordre Sørfold Husflidslag.

I Røsvik jobber ungdommene blant annet på kirkegårdene.

Gjør en god jobb

Vaktmesterne er arbeidsledere for ungdommene. På Straumen er det vaktmester Ingvald Sørfjord som har hovedansvaret for de unge arbeidstakerne, og han er veldig fornøyd med innsatsen. - Alle er flinke og står på, sier Sørfjord, som også sørger for at alt er på stell med arbeidskontrakter og timelister.

Trivselstiltak for eldre

I tillegg til de ordinære sommerjobbene som finansieres med kommunal bevilgning, får kommunen tilskudd fra Nordland fylkeskommune til å ansette ungdom i omsorgstjenesten for å øke trivselen for eldre.  Gjennom denne ordningen kan også 15-åringer få jobb, og på Sørfold Eldresenter er det fem ungdommer i arbeid i løpet av sommeren.

Sist oppdatert den 09. september 2015