Søppelplukking

Kommunen søker etter lag og foreninger som kan plukke søppel langs veier og offentlige bygg. Arbeidet må utføres før 17. mai, og betalingen er nå økt til 1000 kroner pr. kilometer.

17. mai-tog på Staumen

Det skal være rent og fint langs veiene til 17. mai, slik at kommunen kan vise seg fram fra sin beste side på nasjonaldagen, slik som her.

Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Styrkesnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp tli kirkegård og rundt offentlige bygg.

Arbeidet må utføres før 17. mai. Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg til Sørfold kommune v/ servicekontoret innen 30. april. Tlf. 75 68 50 00, eller e-post post@sorfold.kommune.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk/næring v/ Monica Åsheim, tlf. 970 23 531.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015