Søppelplukkere søkes

Om det blir mulig å rake i hagen til 17. mai er som vanlig et åpent spørsmål. Men søppel langs veiene skal bort, og kommunen søker interesserte til søppelplukking.

Sneiper ved Rådhuset Foto Sørfold kommune/Steinar Strand
Søppelplukking kan omfatte så mangt. Her er det  nok noen som har veltet et utendørs askebeger.
 
 
Plukking av søppel omfatter følgende områder:
  • Nordsida: 9,5 km der tettstedene Mørsvik, Styrkesnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til kirkegård og rundt offentlige bygg.

Arbeidet må utføres før 17. mai. Pris pr. km. Kr. 470,-

Interesserte bes melde seg til  Sørfold kommune, servicetorget, 8226 Straumen. Eller pr. E-post til: post@sorfold.kommune.no . Frist: 30. april 2010.

Sist oppdatert den 09. september 2015