Spesialfløyen klar til skolestart

Straumen skole er under renovering, og det jobbes nå med spesialfløyen. Byggekomitéen skal gå gjennom endringsbehov i månedsskiftet mai/juni.

Renovering av Straumen skole

Utskifting av vinduer inngår i renoveringen av Straumen skole som pågår nå.

Skolen i bruk under byggeperioden
Avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen forteller at det innvendige arbeidet organiseres slik at man gjør ferdig en fløy før man starter på den neste.

På den måten unngår man å måtte flytte helt ut av skolelokalene mens ombyggingen pågår.

Jobbes med spesialfløyen nå
–  To uker før lærerne tar ferie, skal materiell flyttes over til spesialfløyen, slik at denne skal være klar til bruk ved skolestart til høsten, sier han.

Maling
Renoveringen av klasseromsfløy vil bli startet opp i skolens ferie.

Malerarbeid og himlingsmontering i 1. etasje pågår nå, og det monteres nytt ventilasjonsaggregat og radiatorer. Det monteres også beslag og foringer på nye vinduer.

Justering av kostnader
I disse dager arbeides det med å få oversikt over endringer i kostnader i prosjektet, slik at disse kan legges fram for byggekomitéen når de møtes i månedsskiftet mai/juni.

Spørsmål i spørretimen
Da kommunestyret møttes 8. mai, etterlyste representanten Tommy Pedersen (Frp) informasjon om ombyggingen av Straumen skole.

Kommunalsjef Kåre Isaksen svarte at det nå jobbes med det utvendige arbeidet på spesialfløyen, og at dette planlegges fullført før skolestart til høsten.

Et betydelig løft
Han opplyste også at man sannsyligvis vil holde seg innenfor budsjettet selv om det kan komme utforutsette utgifter, da man har tatt høyde for dette ved beregningen.

Renoveringen har en kostnadsramme på 42 millioner kroner, og er dermed en betydelig post på kommunens investeringsprogram.

Prosjektet har medført streng prioritering når det gjelder andre tiltak i investeringsprogrammet.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015