Spillemidler

Kommuner, idrettslag og andelslag kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fruluftsliv. Søknad kan sendes inn elektronisk, og du kan få tilgang til data om idrettsanlegg via nettet.

Plankrav

For å få støtte, er det et krav at prosjektet står oppført i kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Denne planen ajourføres hvert år.
 
Det er utarbeidet retningslinjer for krav til søknaden og hvilken type anlegg som kan få støtte over spillemidlene.
 

Elektronisk søknad

Det er mulig å sende inn søknad elektronisk. Du får også tilgang til alle relevante opplysninger om alle idrettsanlegg i Norge, og en karttjeneste som viser idrettsanleggets plassering. Her er portalen for idrettsanlegg.

Ønsker du nærmere opplysninger?
Kontakt kulturkontoret på tlf. 75 68 53 34 eller send en e-post til kultur@sorfold.kommune.no.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015