Redusert framkommelighet

Veien gjennom Straumen er nå åpen igjen, men arbeidet med å lukke grøftene etter nedgraving av vannledningen til Sisomar vil fortsette i romjulen. Det kan derfor bli litt redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet noen dager.

Anleggsområde på Straumen

Grøftene må lukkes

Her ved krysset på Straumen var fylkesveien stengt ved brua 21.- 22. desember, da arbeidet med nedgraving av vannledning fra Straumvatnet til Sisomar krysset veien.

Dette er nå utført og veien er åpen igjen, men i romjulen vil det bli noe etterarbeid i form av lukking av grøftene. Dette medfører bruk av maskiner, og i perioder kan det derfor bli redusert framkommelighet.

Vis aktsomhet

Det er firma A. Moan som utfører arbeidet, og prosjektleder Trond Nyquist sier at det fortsatt er viktig å vise aktsomhet når man kjører gjennom anleggsområdet.

Han henstiller også til publikum om å vise tålmodighet om det skulle bli en smule ventetid, eller eventuelt kjøre via E6 eller gjennom butikkområdet.

De som har spørsmål i forbindelse med anleggsarbeidet kan kontakte ham på tlf. 906 46 239.

Julefred

Men dette gjelder altså i romjulen. Nå har både Nyquist og de øvrige ansatte tatt velfortjent juleferie, og i julehelgen skal det være ro.

Sist oppdatert den 09. september 2015