Kan bli sprengning

I forbindelse med tilrettelegging av ny boligtomt på Straumen kan det forekomme sprengning fra 7. mai og en ukes tid. A. Moan som opplyser dette, vil også sørge for asfaltering i krysset i Straumen sentrum så snart telen i jorda er gått.

Kryss på Straumen

Grusfeltet vi ser i krysset her skal asfalteres.

Varsles med sirene
Det skal opparbeides en ny boligtomt i Hopengveien på Straumen, og det kan bli noe spregning av og til. - Men dette vil bli varslet med forutgående sirene, sier Trond Nyquist i firma A. Moan.

Dette er viktig å merke seg: Hvis du hører sirene og smell på Straumen  i perioden 7.- 16. mai, er det altså en gledelig grunn til dette: Det skal bygges et nytt bolighus.

Når det gjelder krysset i Straumen sentrum, vil det bli asfaltert så snart vinteren og telen slipper taket.

Det var arbeidet med legging av ny vannledning fra Straumvatnet til Sisomar som var årsaken til oppgravingen i området ved krysset.

Skal forskjønnes
På nersiden av veien ned mot elva er det også et område som skal utbedres etter oppgravingen. (bildet under). Der vil det først bli grovplanert, deretter vil det bli opparbeidet med grøntområde, bord, benker og gangvei. Og da med universell utforming, slik at alle kan bruke det.

Firma A. Moan vil utføre grovplaneringen, mens kommunen skal sørge for videre tilrettelegging og opparbeiding.

I dette arbeidet vil kommunen samarbeide med Indre Salten Hagelag og andre foreninger som ønsker å bidra til forskjønning, og som har gode idéer til hvordan området kan utnyttes best mulig.

Her skal det forskjønnes

Ikke så vakkert akkurat nå, men her skal det bli fint.

Sist oppdatert den 09. september 2015